Vejr

Halvvejs gennem varm og våd vinter

Vi er nu halvvejs gennem en vinter, som foreløbigt har været usædvanligt mild og regnfuld.

Det er det, de tørre tal viser, efter de er blevet gjort op af DMI.

Det er sikkert ikke gået de flestes næse forbi, at det har været lunere end det plejer at være og, at det har regnet mere end normalt.

Med meget få undtagelser har det ene lavtryk efter det andet passeret Danmark med regn, blæst - og deraf følgende tilførsel af mild luft fra sydvest og vest.

3 grader varmere end normalt

Indtil mandag har vi siden den 1. december haft en middeltemperatur på 4,3 grader, som er præcis 3 grader højere end normalt for den første halvdel af vinteren.

Den høje middeltemperatur er godt hjulpet på vej af den 8. varmeste december gennem tiderne og en forholdsvis varm start på januar måned.

Den højeste temperatur i vinterens løb blev målt julenat, da temperaturen den 25. december nåede op på 11,3 grader i Tysltrup i Vendsyssel.

Vinterens foreløbigt laveste temperatur blev målt søndag morgen (den 15. januar) da temperaturen i Skrydstrup i Sønderjylland nåede ned på -6,5 grader.

Tæt på en hel måneds nedbør

Vinteren har også budt på så meget nedbør, at vi halvvejs gennem måneden kun er 9 mm fra, at have fået ligeså meget som vi normalt får i løbet af en hel vinter.

Indtil videre er der faldet 152 mm regn, hvoraf de 99 mm faldt i decembe rmåned, mens de resterende 62 er faldet i de første 15 dage af januar måned.

Den varmeste vinter siden 1874 havde vi for blot fem år siden, da vi i vinteren 2006-2007 havde en middeltemperatur på 4,7 grader i de tre vintermåneder december, januar og februar.