Vejr

VIDEO: Lavt lufttryk får vandet til at stige

Når stormlavtrykket når ind mod Danmark gør det det med forhøjet vandstand langs Den Jyske Vestkyst - og det er der flere årsager til.

Især syd og sydvest for lavtrykket blæser vinden kraftigt fra vest og nordvest. Vinden trækker i vandoverfladen og presser en hel del vand fra Nordsøen ind imod de danske kyster, hvilket får vandstanden til at stige.

Lavt lufttryk får vandet til at rejse sig

Det er dog ikke kun blæsten, der kan få vandet til at rejse sig. Faktisk så kan det lave lufttryk i forbindelse med en storm også bidrage betragteligt til en forhøjet vandstand.

Undersøgelser viser, at vandspejlet kan hæve sig med ca. 1 cm pr. 1 hPa lufttryket falder. Årsagen er, at luftens tryk på vandoverfladen mindskes og således hæves vandspejlet.

I forbindelse med den kommende storm kan faldet i lufttryk også have stor betydning for vandstanden.

Kan i sig selv hæve vandstanden med 40 cm

Tirsdag morgen lå luftrykket over Danmark generelt mellem 1000 og 1010 hPa. I løbet af aftenen og natten til dette lufttryk være faldet til mellem 960 og 990 hPa og således kan lavtrykket i sig selv være med til at hæve vandstanden med mellem 20 og 40 cm.

Ifølge vandstandsprognoser fra DMI ventes i løbet af aftenen en forhøjet vandstand på op til 3,0 meter ved Vadehavet og over 2,0 meter langs Den Jyske Vestkyst.

Denne forhøjede vandstand er en kombination af blandt andet blæst, lufttryk og tidevand.