Vejr

Lufttrykket kan blive det laveste i 5 år

Når stormlavtrykket i nat passerer lige nord om Danmark med op til storm og vindstød af orkanstyrke, så vil barometrene i de danske hjem antageligt stå lavere end de har gjort i næsten 5 år.

Ifølge TV 2 Vejrcenters prognoser når lufttrykket i det nordligste Jylland, som er det sted i landet det bliver lavest, omkring kl. 01 ned på ca. 964 hPa.

Ikke lavere siden marts 2007

Hvis barometeret viser 964 hPa i nat, så vil det ifølge TV 2|VEJRET's oplysninger være det laveste lufttryk målt i Danmark i næsten 5 år.

Ikke siden at en storm den 18. marts 2007 om aftenen sendte lufttrykket ned på 958,6 hPa i Skagen, har lufttrykket været lavere end det forventes i aften.

Forekommer oftest i forbindelse med storme

De meget lave barometerstande kommer oftest i forbindelse med relativt kraftige storme. Det laveste lufttryk stammer også fra Skagen, som den 20. februar 1907 målte 943,9 hPa.

Under decemberorkanen i 1999 blev der målt 952,4 hPa over dansk område, da orkanen kulminerede.

Lufttrykket er et mål for, hvor meget luften over os vejer. Det normale lufttryk i Danmark er 1013 hPa, hvilket svarer til, at luften over os vejer mere end 10 tons pr. kvadratmeter.