Vejr

Temperaturen steg med 40° i Nordskandinavien

Mens Danmark og store dele af det europæiske kontinent har kæmpet med sne og streng kulde, så strømmede markant lunere luft ind over det nordlige Skandinavien og lod i løbet af weekenden temperaturen stige med 40°.

Både i Norge og i Nordsverige har man haft et vejrskifte af de mere markante. Temperaturen steg nemlig med omkring 40°, da lun luft fra Norskehavet strømmede ind over Nordskandinavien fra vest.

Efter isnende kulde indtil weekenden lå over Nordskandinavien med temperaturer tæt på --40°, så steg temperaturen brat til et par graders varme.

Det største temperaturspring oplevede man i Nordnorge, hvor man i Karasjok i Finnmarken natten til torsdag nåede ned på -38,6°, hvorefter temperaturen gradvist steg til --14,9° lørdag inden varmen for alvor slog igennem søndag med +2,6°.

Det var en temperaturstigning på 41,2° på ganske få døgn.

Det samme kunne man opleve i hele Nordnorge og Nordsverige, hvor temperaturen søndag nåede op omkring 4--6 graders varme -- efter man få døgn for inden havde haft omkring --35°.

Den milde luft holder sig oppe over Nordskandinavien, som er det lune sted i Europa netop nu.

Det er nemlig selvsamme højtryk, som er med til at sende kold luft ind over Danmark fra øst, der dirigerer lun atlanterhavsluft op over Island og videre ind over Nordskandinavien fra vest.

Det seneste døgns højeste temperatur i Nordskandinavien er blevet målt i Saltdal i Nordnorge, hvor man søndag nåede op på hele 8,2°.