Vejr

Arktisk havis på tredjelaveste niveau

Havisen i Arktis nåede i sommerhalvåret det tredjelaveste niveau siden man begyndte på satellitmålinger af isens udbredelse i 1979.

Sommeren er ved at være forbi i Arktis, og havisen begynder nu atter at fryse omkring Nordpolen. Dermed nåede man i starten af september den laveste udbredelse af havis i år. Ifølge Det Nationale Sne og Is--datacenter ved Universitetet i Colorado var 5,1 millioner kvadratkilometer af havet i Arktis den 12. september dækket af is -- og det er det tredjelaveste niveau i 30 år.

Udbredelsen af havis er dog større end man har set de seneste to år, hvor der har været en rekord lav mængde is i Arktis. Det laveste niveau oplevede man i sommeren 2007.

Der har i år været 24 % mindre havis omkring Nordpolen end der har været i gennemsnit fra 1979 til 2000.

Dette års udbredelse af havis i Arktis har været gjort til genstand for store diskussioner og meget forskellige udlægninger af de data Det Nationale Sne og Is--datacenter ved Universitetet i Colorado har offentliggjort.

Nogle mener det lave niveau af havis i år er en bekræftigelse af en trend - nemlig at udbredelsen af is i Arktis fortsat mindskes i et generelt varmere klima på Jorden.

Andre mener derimod, at de seneste to år stigende mængde havis i forhold til rekordåret 2007, skal ses som en trendændring -- og at havisen i Arktis er i 'bedring'.