Vejr

Indian Summer - eller hvad det nu hedder...

Når temperaturen op omkring 15-20° i løbet af efteråret, så tales der ofte om 'Indian Summer'. Vi har i Danmark dog ikke noget eget navn for sommerligt efterårsvejr - men det har man andre steder.

Her i Danmark har vi adopteret det amerikanske udtryk 'Indian Summer' for en varm - nærmest sommerlig periode i løbet af efteråret.

Ingen klare definitioner

Der er ikke nogle klare definitioner for en 'Indian Summer' - men man forbinder den sommerlige periode med gyldent løv på træerne, og samtidig har der forud været en kølig periode - gerne med frost.

'Indian Summer' stammer oprindeligt fra det nordøstlige USA - og begrebet kan føres næsten 300 år tilbage, da europæerne kom til Det Nordamerikanske Kontinent.

Anderledes vejr i USA end i Europa

Man kan dog ikke helt sammenligne klimaet på den østlige del af det amerikanske kontinent med vort klima her i Vesteuropa.

Kold kontinental canadisk polarluft strømmer ofte tidligt på efteråret ned over det østlige USA. Samtidig er der ikke lang vej til Bermudahøjtrykkets varme luft. Går vinden efter et iskoldt pust fra nordvest i sydøst, så hentes luften derfra - samtidig med at vejrsituationen er højtrykspræget.

Herhjemme vil en tilsvarende vejrsituation give en anelse anderledes vejr.

Den kolde luft fra nordvest vil komme fra området omkring Island eller Norskehavet. Den er kold - men langt fra så kold og tør som den canadiske efterårsluft.

Rykker højtrykket forbi os og giver os sydlig og sydøstlig vind, så henter vi luften fra kontinentet. Det er over Det Sydlige Rusland, Balkan eller Østeuropa.

Luften derfra er tør - men jo længere vi kommer hen på efteråret bliver den koldere og koldere - og er sidst på efteråret langt fra så lun som luftmassen omkring Bermuda.

Skal vi have den lune Atlanterhavsluft ind - så vil det ofte ske i forbindelse med lavtrykspræget vejr. En såkaldt cyklonal strømning. Og det der er kendetegnende ved det amerikanske Indian Summer er netop det højtryksprægede flotte solrige vejr - gerne med en diset eller tåget morgen.

Kan ikke sammenlignes

Derfor kan man ikke umiddelbart sammenligne den danske og den amerikanske 'Indian Summer'.

Men det er nu ikke sådan, at der ikke optræder varme perioder i efteråret her hos os.

Andre steder i Europa har man dog været mere originale - og har kaldt en varm periode i efteråret for noget helt specielt.

Brittsommar

I vort naboland Sverige kalder man det 'Brittsommar'. Denne betegnelse fører tilbage til navnedagen for 'Birgitta' eller 'Britt' den 7. oktober. En varm periode omkring denne dag - Sveriges Meteorologiske Institut har lagt sig fast på dagene 4-10. oktober - betegnes som 'Brittsommar'.

Luke's Summer

I England taler man om 'Luke's Summer' med henvisning til en helgen med navnedag den 18. oktober.

Altweiber Sommer

I Tyskland taler man om 'Altweiber Sommer', der oversat betyder noget i stil med 'Gammelkone Sommer'.

Udtrykket stammer tilbage fra den germanske mytologi - og har med de edderkoppespind man kan se på disede efterårsmorgener at gøre.

Edderkoppespindene er ifølge sagnet grå hår fra gamle koner, der har tabt dem da de redte deres hår.

Skæbnens gudinde opsamler disse grå hår og spinder dem så til det flotteste spind, som man kan se på disse flotte efterårsmorgener, der ofte efterfølges af sensommerligt vejr.

Witven Sommerli

I Schweiz anvender man udtrykket 'Witven Sommerli' - der betyder noget i stil med 'Enkesommer' - og kan føres tilbage til det tyske sagn om de gamle koner.

Goldener Oktober

Tyskerne har endnu et udtryk, der en soleklar henvisning til oktober måned og den gyldne farve træerne har på denne årstid. Det drejer sig om 'Goldener Oktober', der oversat betyder 'Den gyldne oktober'.

Martins - eller Mortens sommer

I flere sydeuropæiske lande bruger man navnedagen for den 11. november - der er opkaldt efter helgenen Martin.

En varm periode i efteråret hedder således noget med Martin.

I Frankrig hedder det Ete de la Saint Martin.I Spanien er detVeranillo de San Martinog i Italien kalder man en varm efterårsperiode forEstate di San Martino.

Faktisk er der kilder, der angiver Danmark til at kalde en sådan periode for Martins sommer - men skulle det hedde noget, så vil det blive Mortens Sommer, som vi aftenen før jo fejrer med andesteg...

-eller hvad det nu hedder...

Uanset navnet så har de alle det til fælles, at der er tale om en varm periode i løbet af efteråret.

Så når temperaturerne op omkring 15-20° midt på efteråret kan vi vist godt sige, at vi har Indian Summer - eller hvad det nu hedder...