Vejr

Svedetur får Grønland til at tabe sig

Et mildere klima har sendt Grønland på en gigantisk slankekur. Øen tabte dobbelt så meget is sidste år som for tre år siden.

Verdens største ø, Grønland, taber 140 milliarder ton væske om året. Det er over 1000 gange mere vand, end der findes i Danmarks største sø, Arresø. Og kuren tager fart. Tabet af is til havet er fordoblet fra omkring 70 kubikkilometer i 2004 til cirka 140 kubikkilometer i 2007, skriver Berlingske Tidende.

Satellitter har vejet Indlandsisen

Det fremgår af data, den danske statsgeodæt, René Forsberg, Danmarks Rumcenter, har bearbejdet i samarbejde med ph.d.--studerende Louise Sørensen. -- Informationer viser, at der sker et nettotab af is fra Grønland. Vi har længe vidst, at gletsjerne i randområderne smelter eller glider ud i havet. Nu bekræfter vores data, at tabet af is ved kysterne ikke kompenseres af øget nedbør længere inde på indlandsisen, siger René Forsberg.

De danske forskere har ifølge Berlingske Tidende benyttet data fra tvillingsatellitterne, GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), der drives i et amerikansk--tysk samarbejde. Satellitterne kredser om Jorden i 500 kilometers højde, og kan registrere selv små ændringer i tyngdekraften på Jorden gennem hårfine ændringer i afstanden mellem de to satellitter.

På den måde kan satellitterne veje Grønlands Indlandsis.

Det er sikkert Grønland mister is

Professor i glaciologi Dorthe Dahl Jensen, Niels Bohr Instituttet, siger, at det nu må anses for sikkert, at der sker et nettotab af is fra Grønland, som vil påvirke havniveauet.

-- Det kan vi sige med stor sikkerhed, fordi tabet dokumenteres af flere forskellige typer af målinger, siger professoren. Hvis al indlandsisen på Grønland tabes til havet, vil det stige med cirka syv meter. På Antarktis er der ti gange så meget is.

Målingerne bidrager effektivt til at fjerne tvivlen om, hvorvidt Grønland mister mere is, end der tilføres med den øgede nedbør.

Tvivl gøres til skamme

Hidtil har forskere diskuteret, om øget snefald på midten af kontinentet kompenserede for tabet af is ved Grønlands kystområder.

Tvivlen har været så betydelig, at FNs klimapanel IPCC i sin statusrapport sidste år afstod fra at sætte tal på, hvor meget tabet af indlandsis vil få havene til at stige.

IPCCs forudsigelser om, at havet stiger op til 59 centimeter i løbet af 100 år, bygger næsten udelukkende på, at varmere vand fylder mere samt på tabet af vand fra andre gletsjere end dem på Grønland og Antarktis.