Vejr

Isvintrene i 50'erne og 60'erne

Efter 4 isvintre i 40'erne, så bragte de næste to årtier blot to isvintre i Danmark. Den ene af dem blev en af de koldeste vi nogensinde har haft.

Isvinteren 1955--56

Vinteren 1955/56 blev i sig selv ikke usædvanlig kold. Både december og januar lå på det jævne, mens februar blev isnende kold. I løbet af blot denne ene måned, frøs de danske farvande til ved temperaturer ned til --28 grader.

Kulden satte for alvor ind den 29. januar med dagtemperaturer omkring 5 graders frost. Og kulden fortsatte næsten hele februar måned ud og kulminerede den 14. februar, hvor dagens højeste temperatur i København blev --12,7 grader.

Februar måned blev med en middeltemperatur på --6,2 den 5. koldeste af sin slags gennem tiderne.

Middeltemperatur for isvinteren 1955/56

  • December: 1,9
  • Januar: 0,2
  • Februar: --6,2
  • Marts: 1,1

Isvinteren 1962--63

Isvinteren 1962/63 hører til blandt de absolutte sværvægtere. De tre vintermåneder er sammen med isvinteren 1939/40 de koldeste, der er målt i Danmark.

Vinterkulden satte ind i dagene før julen 1962, der blev kold dog uden at blive landsdækkende hvid.

Den vinterkulde, der startede i december fortsatte i mere end to måneder. Fra den 17. december og frem til den 6. marts - altså i to en halv måned - målte man i København hver dag temperaturer under frysepunktet.

Både januar og februar blev vejrmæssigt flotte med masser af sol - og næsten ingen nedbør - men de blev så til gengæld iskolde. Isvinteren blev streng og lang - og med dagtemperaturer i både januar og februar omkring 5 graders frost - og ned til --27 grader i februar måned, så oplevede man en af de aller koldeste vintre mands minde i Danmark

Middeltemperatur for isvinteren 1962/63

  • December: --0,6
  • Januar: --5,3
  • Februar: --4,3
  • Marts: --0,2