Vejr

Temperaturen ikke steget i 10 år

Mens vi næsten dagligt hører historier om, at det bliver varmere i Grønland, at isen på Antarktis smelter, eller at havet omkring Nordpolen nu næsten er isfrit, viser temperaturmålinger, at det i 10 år ikke er blevet varmere på kloden, skriver Jyllands--Posten.

På den sydlige halvkugle er det blevet mærkbart koldere, mens det til gengæld er blevet lidt varmere på den nordlige halvkugle. Ole Humlum, dansk professor i fysisk geografi ved Oslo Universitet mener, at de mange klimamodeller, der bruges af bl.a. FN's Klimapanel, over­vurderer effekten af CO2 i atmosfæren.

Han tror derfor, at det vil blive koldere de kommende år.

Ingen bestrider det faktum, at temperaturen på kloden i gennemsnit ikke er steget i ca. 10 år. Men mange klimaforskere påpeger, at 10 år er alt for lidt til at vurdere, om opvarmningen af kloden fortsætter eller ej.

Ole Humlum, der både har arbejdet i Grønland, på Svalbard og nu i Oslo, mener ifølge Jyllands Posten, at målingerne for temperaturen bør få klimaforskere til at revurdere deres arbejde.

Mere CO2 -- ingen temperaturstigning

"I 10 år har vi ikke set nogen stigning i den globale temperatur, selv om vi i samme periode har set en kraftig stigning i mængden af CO2 i atmosfæren. Med den stigning, vi har haft, skulle vi samtidig have haft en stigning i temperaturen på 0,2--0,3 grader, hvis klimamodellerne var rigtige. Det har vi ikke. Derfor må der være noget galt med modellerne," mener Ole Humlum, der stiller sig tvivlende over for, om de stadigt kraftigere advarsler fra klimaeksperter -- herunder FN's Klimapanel -- nu også er rigtige.

"Det tyder på, at effekten af CO2 i atmsfæren er overvurderet. Dette er et vink med en vognstang til os alle om at være lidt mere ydmyge i klimadebatten. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi om 10--20 år oplever noget lavere temperaturer end i dag," siger den danske professor.

Huller i forståelsen

Kurator Jørgen Peder Steffensen fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet tror stadig, at det er mest sandsynligt, at vi er på vej mod en kraftig global opvarmning.

Til Jyllands Posten siger han:

"Men Ole Humlum har fuldstændig ret i, at det de seneste 10 år ikke er blevet varmere. Han har også ret i, at der fortsat er meget omkring klimaet, vi ikke forstår. Argumenterne taler for, at temperaturen vil stige, og at vi har en drivhuseffekt. Men jeg er ikke overbevist om, at vi har fuld forståelse af, hvordan en forstærket drivhuseffekt påvirker temperaturerne."

"Her på instituttet diskuterer vi også årsagerne til, at der ikke er sket en temperaturstigning i 10 år, Det mest sandsynlige er, at 10 år er for kort tid, men vi ved det ikke," fortæller Jørgen Peder Steffensen, der er én af Danmarks førende iskerneforskere. Han advarer samtidig mod at stole blindt på klimamodellerne.

Virtuelt klima

"Klimamodellernes forudsigelser af den globale opvarmning er ikke virkelighed. De er resultat af kvalificerede gæt om, hvordan det vil gå. Men det er et virtuelt klima, som udspiller sig på baggrund af de programmer, der er lagt ind i computerne. Klimamodellerne repræsenterer vores bedste viden om klimasystemet, men også vores manglende viden. Men verden består ikke af modeller, den består af en virkelighed, som man kan måle og veje," understreger Jørgen Peder Steffensen.

Professor i Meteorologi ved Københavns Universitet og én af Danmarks førende eksperter inden for brug af klimamodeller Eigil Kaas bestrider heller ikke temperaturtallene.

10 år er en kort periode

"Men 10 år er en alt for kort periode. Man er nødt til at se temperaturudviklingen over flere årtier. Og så skal man se på de processer, der ligger bag klimaforandringerne. Hvis man f.eks. blot havde taget temperaturen fra 1998 til 2001, ville man se, at temperaturen styrtdykkede, og kunne ud fra det påstå, at vi var på vej mod en ny istid, hvis man ikke vidste bedre," forklarer Eigil Kaas.

"Det virker fuldstændig utroværdigt at påstå, at det faktum, at det ikke er blevet væsentligt varmere i 10 år, er bevis på, at der ikke er nogen global opvarmning. Det virker, som om Ole Humlum ikke kender klimasystemets dynamik, fordi klimaet varierer hele tiden, og vi således sagtens kan have et årti, hvor det bliver koldere, selv om vi er midt i en global opvarmning," lyder det fra den danske vejrprofessor.