Vejr

FN's klimapanel klar med samlet rapport

Klimaændringerne er menneskeskabte - og vi kan ende i en situation, hvor udviklingen af det globale klima kan blive uigenkladelig. Det er dog muligt at håndtere klimafornadringerne.

Det var hovedkoklusionen, da FN's klimapanel, IPPC fremlagde sammenfattede fredag de tre seneste delrapporter i en ny syntese-rapport over klimaets tilstand, hvori de på baggrund af seneste forskning samtidig giver et bud på fremtidens klima.

Rapporten er den fjerde af sin slags fra FN's klimapanel, der består af internationale klimaforskere, som godkendte rapporten på et ugelangt møde i Valencia.

Ud over hovedkonklusionen, hvor der advares om, at konsekvenserne af global opvarmning kan være uoprette­lige, så indeholder rapporten en lang række resultater af flere års klimaforskning, som allerede blev offentliggjort i foråret 2007.

IPPC konkluderer, at udledningen af drivhusgasser stiger mere end antaget for bare et årti siden - og det samme gør temperaturen. Dermed er den langt mere pessismistisk end tidligere rapporter fra IPCC.

Ifølge flere scenarier, der er opstillet alt efter hvor mange drivhusgasser, der i fremtiden blive udledt, forventes temperaturen globalt set i bedste fald at stige med mellem 1,1 og 2,9 grader indtil år 2100.

I værste fald kan temperaturen i år 2100 være nået mellem 2,6 og 6,4 grader højere op end i perioden 1980-1999.

Vandstanden i verdenshavene ventes i den forbindelse ifølge rapporten at stige til mellem 18 og 59 cm -- alt efter hvilket scenarie, der indtræffer.

Alt dette forventes ifølge rapporten at betyde at større områder på Kloden vil opleve tørke og vandmangel, mens udsigten flere af de kraftige regnvejr, så gengæld vil betyde mere omfattende oversvømmelser.

Især i troperne vil bare en mindre temperaturstigning kunne give mindre afgrøder - og dermed risiko for hungersnød - og generelt vil Jordens fattigste regioner blive hårdest ramt af forventede klimatiske ændringer.

Hvilke konsekvenser en menneskeskabt global opvarmning forventes at få er beskrevet i linket længere oppe på siden.