Vejr

Nordvestpassagen i Arktis er isfri

Havisen i Arktis er i denne sommer smeltet i et omfang, så den ellers for skibe ufarbare arktiske nordvestpassage langs Candas kyst er isfri.

I følge Det Europæiske Rumagentur, ESA ser man nu den mindste udbredelse af havisen i arktis siden satellitmålingerne begyndte i 1978. Det har blandt andet medført, at man nu nord om Canada kan sejle i et isfrit hav fra Atlanterhavet til Stillehavet på den såkaldte nordvestpassage, der normalt - også om sommeren - er dækket af tyk havis.

Lektor på Dansk Rumcenter Leif Toudal Pedersen siger ifølge danskrumcenter.dk, at det isdækkede område i Arktis er skrumpet med 3 millioner kvadratkilometer siden 1978 - og det er 1 million kvadratmeter mindre end man så det i 2005 og 2006.

Ifølge Toudal Pedersen er faldet på 1 million kvadratkilometer isdækket hav på blot et år ekstremt. De seneste 10 år er der i gennemsnit smeltet 100.000 kvadratkilometer is om året.

Den store observerede smelting af havisen i Arktis kan være et tegn på, at isen smelter hurtigere end antaget, og de arktiske egne er da ifølge FN's klimapanel IPCC også meget følsomme overfor klimaændringerne. Den store iskalot i arktis reflekterer store mængder sollys - mens åbne havområder i langt større omfang absorbererer solens stråler. Dette kan føre til en øget opvarmning i Arktis.

Med mindre is i Arktis, så kan nordvestpassagen i fremtiden måske besejles af skibe, der er en meget billigere rute at besejle mellem Nordatlanten og Stillehavet end den langt sydligere passage gennem Panamakanalen.

Ruten vil dog kun kunne benyttes i sommerhalvåret. Isen i arktis har normalt sin største udbredelse i marts måned - og sin mindste udbredelse i september.