Vejr

Billigt at mindske global opvarming

Global opvarmning er en realitet, og vi mennesker bærer med stor sandsynlighed en stor del af skylden for det. Og hvis vi ikke foretager os noget, så kan det få ret store konsekvenser for miljøet.Men vi kan gøre noget ved det, og det vel at mærke uden totalt at udradere verdensøkonomien.

Det skriver i hvert fald FN's Klimapanel, i en opsummering af de økonomiske omkostninger ved at gennemføre de ændringer der skal til for at mindske den fortsatte globale opvarmning. Opsummering blev offentliggjort i Bangkok i fredags.

Rapporten er den tredje i rækken af publiceringer fra FN's klimapanel i år.

Den første rapport -- der udkom i februar -- slog fast, at det var 90 procent sikkert at en stor del af den globale opvarmning er menneskeskabt.

Den anden rapport -- der udkom i april -- så på mulige fremtidige konsekvenser af en fortsat global opvarmning. F.eks. flere hunger-- og tørkekatastrofer i Afrika og Asien, hedebølger I USA, og en vandstandsstigning der kan skabe problemer i lavtliggende kystområder.

Den tredje rapport -- der altså udkom I fredags -- ser på hvilke økonomiske konsekvenser, det vil få at gøre noget ved den globale opvarmning. Og her lyder udmeldingen, at det KAN lade sig gøre inden for en økonomisk overkommelig ramme.

FN's Klimapanel har regnet ud at det vil komme til at koste omkring 0.12 procent af det årlige BNP i verden, at holde den globale opvarmning under to grader frem til år 2050.

"Det er en lav forsikringspræmie at betale, når man tager de alvorlige klimaændringer og de dermed efterfølgende skader i betragtning."siger en af forfatterne til rapporten Bill Hare.

Rapporten slår fast, at vi må skride drastisk til værks over for udledningen af CO2 og andre drivhusgasser for at holde os under den to graders opvarmningsgrænse. -- Udledningen skal falde med et sted mellem 50 og 85 procent inde år 2050.

Det lyder umiddelbart af meget, men det bør være muligt -- siger rapporten -- her tænkes der specielt på en bedre udnyttelse af energien og en mere effektiv energiproduktion. Atomkraft, meget mere vind og solenergi, energirigtige bygninger og lys, er nogen af de områder, hvor det umiddelbart er lettest at gøre noget på kort sigt

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for rapporten.

Nogle af de tiltag som rapporten foreslår, vil være alt for omkostningsfulde. Hovedsagelig fordi vi ikke endnu har den rigtige teknologi." siger f. eks. James Connaughton der er chef for Rådet for Miljøkvalitet i det Hvide Hus i Washington."Omkostningerne vil snarere komme til at ligge på omkring 3 procent af BNP"fortsætter han.

Hvor om alting er, så er bolden nu spillet over til de enkelte landes regeringer."Og der er slet, slet ingen grund til at vente", siger Stavros Dimas der er Europas Miljøkommisær.

Herhjemme er der allerede iværksat kampagner, der skal få os alle til at spare på energien og dermed også på udledningen af CO2. Du kan også selv deltage, følg evt. linket her på siden.