Vejr

Den kraftige snestorm over Danmark i februar 2007

Den nordlige og østlige del af Danmark blev fra natten til onsdag den 21. februar og helt frem til den 24. februar ramt af den måske kraftigste snestorm i over 10 år.

Snestormen startede allerede natten til onsdag den 21. februar i Vendsyssel og bredte sig hurtigt til hele den nordlige og østlige del af af landet, hvor den kulminerede i løbet af onsdagen og natten til torsdag med op til 40-50 cm sne og meterhøje snedriver forårsaget af kraftig snefygning gav store trafikale problemer.

Både fredag og lørdag sørgede nyt snefald og kraftig vind for fygning der gav meterhøje snedriver.

Ramte de nordøstlige egne hårdt

Snestormen, der ramte nord for en linie fra Nissum Fjord ned over Samsø til Sydsjælland og videre til Bornholm, kulminerede først i løbet af onsdag eftermiddag i den nordlige del af landet, hvor den bredte sig ned over Himmerland og dele af Midt- og Østjylland.

Ud på aftenen - onsdag - var det så især Nord- og Midtsjælland, der fik kraftigt snefald med snefygning - og senere ramte snestormen også Bornholm.

I hele den nordlige og østlige del af landet skabte sneen store trafikale problemer. Biler sad fast på vejene hele aftenen og natten til torsdag og i stort set hele det område snestormen ramte måtte politiet fraråde al udkørsel.

Torsdag sørgede kraftig vind for fortsat fygning - og fredag kom et nyt område med let snefald op over store dele af landet samtidig med at vinden friskede op fra sydøst.

I Nordjylland og i Nordsjælland var der kraftig fygning - og fredag frarådede politiet al uskørsel i Nordjylland.

En af de kraftigste i mange år

Ifølge meldinger fra TV 2|VEJRETs seere faldt der mest sne i Vendsyssel, dele af Thy og i Himmerland - mens man også fik anseelige mængder sne i Nordsjælland.

Sådanne mængder sne sammen med kraftig fygning over så stort et område har vi antageligt ikke set i Danmark siden februar 1996 - eller sågar siden nytåret 1978/79.

Skarp grænse til tøvejr

I den sydvestlige del af landet havde man let tøvejr med med nedbør, der vekslede mellem slud, tøsne og regn.

Grænsen til området med tøvejr lå i over halvandet døgn næsten stationært i en linie fra Nissum Fjord ned nord om Fyn og til Sydsjælland.

Markant frontzone gav sne

Den kraftige snestorm over hele den nordlige og østlige del af landet opstod på grænsen mellem kold luft, der allerede tirsdag aften fra nordøst begyndte at strømme ned over Vendsyssel, og meget mild luft, der fra syd strømmede op over Nordsøen.

Denne 'kamp' mellem den skandinaviske kulde og sydeuropæisk forårsluft dannede en meget markant frontzone, der delte landet i to.

Frontzonen lagde sig fra nordvest og mod sydøst ned gennem landet og i løbet af onsdagen bevægede et lavtryk på denne frontzone sig fra nordvest ned lige sydvest om Danmark - sammen med et udbredt nedbørområde, der stort set bevægede sig langs af sig selv, så det i næsten to døgn enten regnede eller sneede hen over Danmark.

Nord for fronten, hvor vinden var i øst og sydøst og blæste med op til kulingstyrke faldt nedbøren som sne - og de store nedbørmængder gav derfor gode betingelser for den kraftige snefygning.