Vejr

Lokal hvid jul - det er ikke så svært

Den eftertragtede landsdækkende hvide jul er svær at få. Noget nemmere er det med den lokale hvide jul, der indtræffer, hvis der et eller andet sted i landet ligger sne den 24. december ud på eftermiddagen.

Ser man helt tilbage til år 1900, så har vi haft lokal hvid jul hele 31 gange mod 7 landsdækkende hvide jule.

Vi har således haft hvid jul - et eller andet sted i Danmark - i 28 % af årene.

Det er næsten hvert tredie år.

Senest havde vi lokal hvid jul i år 2004, hvor hele den nordlige og østlige del af landet havde et flot snedække.

Selv om julen de fire foregående år har været grønne, så oplevede vi fra 2000-2004, at der et eller andet sted i landet lå sne.

Det er dog ikke ligemeget, hvor man befinder sig her i landet. Sydvestjylland stedet med den mindste chance for hvid jul mens chancen øges gevaldigt, hvis man drager mod nord.

Tal for København og Aalborg, der går tilbage til 1953 viser ifølge DMI, at i en periode, hvor man kun oplevede 4 landsdækkende hvide jule havde man i København over dobbelt så mange - nemlig 9 jule med sne.

I Aalborg havde man med 17 hvide jule over fire gange så mange juleaftener med snedække.

I denne periode havde man landsdækkende hvid jul i 7,6 % af årene. I København var tallet 17,3 %, mens det i Aalborg var 32,7 %.

Så jo længere mod nord du bor jo større er også din chance for, at julen bliver hvid. Men selv i Sydvestjylland, hvor chancen er mindst - og trods alt større end de 7 % - kan man være heldig. I 2002 havde man som det eneste sted i landet sne juleaften.