Vejr

Hjælp til vejrkort: 850 hPa

Dette kort viser højden af 850 hPa-fladen samt temperaturen i samme højde. 850 hPa-fladen ligger som regel mellem 1100 og 1700 meter.

850 hPa-fladen er den højde hvor lufttrykket er netop 850 hPa.

De hvide linier viser højden angivet i dekameter hvori lufttrykket er 850 hPa. Værdien er angivet på en hvid label. Således kan man få et billede af strømningen i denne højde. Vinden bevæger sig med uret rundt om områder med stor højde og mod uret rundt om områder med lav højde.

De farvede områder angiver temperaturen i 850 hPa-højden. Til højre kan man se hvilken temperatur de forskellige farver angiver. Desuden er isotermerne for hver 5. grad angivet med fuldt optrukne linier for positive temperaturer og stiplede linier for negative temperaturer.

Hvorfor så se på temperaturen i 850 hPa?

For det første angiver temperaturen i denne højde ganske godt, hvilken luftmasse der ligger over os. Man kan således bedre end det er tilfældet ved jordoverfladen spotte fronter.

Om sommeren kan man næsten direkte ud fra denne temperatur finde dagens højeste temperatur ved at lægge 15 grader til temperaturen i 850 hPa. Om vinteren er det lidt mere kompliceret idet luften ved jordoverfladen godt kan være koldere end højere op som følge af udstråling - såkaldt bundkulde.

Er der omrøring i den nederste del af troposfæren skal man om vinteren som en tommelfingerregel lægge ca. 8 grader til 850 hPa-temperaturen for at finde temperaturen ved Jorden.

Desuden kan man om vinteren når fronter presser på fra Sydvest eller Syd og man har tilførsel af kold bundluft finde grænsen for, hvor det vil sne ved at kigge på 0 grader isotermen. Er det tøvejr i 850 hPa kan det ikke sne - der vil så enten falde isslag eller regn.