Vejr

Gletscherne smelter på Antarktis

Afsmeltningen af is på Antarktis sker meget hurtigere end man hidtil har antaget. Analyser af mere end 50 års data viser en kraftig afsmeltning af jordens største iskappe på Antarktis.

En hovedårsagerne til afsmeltningen giver forskerne bag undersøgelserne ikke overraskende klimaændringer.

Tiltagende afsmeltning

På Antarktis sker afsmeltningen hurtigere end nogensinde; næsten 90 % af de gletschere, der fra Antarktis flyder ud i havet bliver mindre og mindre. Hastigheden hvormed gletscherne smelter synes at tiltage.

'I gennemsnit smelter gletscherne vi har lavet målinger på i de sneste fem år med hele 50 meter om året. Det er den kraftigste afsmeltning der er set i de sidste 50 år', siger forskningsleder Alison Cook fra British Antarctic Survey (BAS) i Cambridge.

Britiske og amerikanske forskere har analyseret mere end 2000 billeder taget af fly siden 1940 og omkring 100 satellitbilleder tager siden 1960'erne. De har således kunne følge udviklingen af 244 geltscheres størrelse på Den Antarktiske Halvø.

212 af gletscherne er i den periode blevet mindre - kun 32 gletschere er blevet lidt større.

Størst har afsmeltningen været på Sjörgen Gletscheren, der bare siden 1993 er blevet hele 13 kilometer kortere.

Ifølge Cook, er undersøgelsen den største af marine gletschere på Den Antarktiske Halvø nogensinde.

Klimaændringer kan ikke forklare alt

Årsagen til den omfattende afsmeltning er sandsynligvis klimaændringer, men de kan ikke forklare det hele - det skriver forskergruppen i fagtidsskriftet 'Science'.

Indtil for 50 år siden voksede gletscherne ved Antarktis i deres længde, men siden da er udviklingen vendt med tiltagende hastighed i negativ retning.

Afsmeltningen begyndte på den nordlige halvø af Antarktis, og har med stigende temperaturer på hele det store kontinent nået hele Antarktis.

'Området har lokalt oplevet en dramatisk opvarmning på omkring 2° i de seneste 50 år, og Antarktis har vist sig at være meget følsom over for temperaturstigningerne', siger Cook. Den stigende temperatur kan dog ikke alene være skyld i afsmeltningen. Forholdene er langt mere komplekse end som så.

Havtemperaturen, ændrede havstrømme omkring Antarktis og andre faktorer kan ifølge forskerne have indflydelse på de kystnære gletscheres afsmeltning.

Forskerne er heller ikke sikre på om de øvrige gletschere på Antarktis smelter med samme hastighed, som de det er blevet observeret - men antager, at det forholder sig således.

Kan få alvorlige følger

Også følgevirkningerne af gletschernes afsmeltning langs kysterne er endnu uklar.

Den hurtige afsmeltning af disse gletschere kan muligvis øge hastigheden hvormed den store antarktiske iskalot smelter. Mindskes størrelsen af gletscherne langs Antarktis' kyst, så kan is fra iskappen med større hastighed end nu nå ned til kysterne - i en højde, hvor afsmeltningen er langt større end på det omtrent 3000 meter højt beliggende isdække på Antarktis.