Vejr

Orkan over Danmark - den voldsomste siden 1999

Danmark blev lørdag den 8. januar ramt af den voldsomste orkan siden 1999 - med de næsthøjeste vindhastigheder målt de seneste 100 år.

Orkanen, der af TV 2 Vejrets seere blev døbt 'Bertha' kostede fire mennesker livet og førte til omfattende materielle skader.

Krafigste vindstød blev målt til 46 m/s - eller 166 km/t.

Vi nåede enkelte steder - især i de nordlige egne op på regulær orkan. Ellers var det en regulær landsdækkende storm i middelvinden med vindstød af orkanstyrke, som vi i løbet af lørdagen har kunnet opleve. Vinden var kraftigst i de nordlige egne, hvor der forekom regulær orkan. Det er ikke set i Danmark siden orkanen i 1999.

I eftermiddagens løb har der været fuld orkan - flere steder blev der målt over 33 m/s. Vindstødene var helt oppe på ekstreme 46 m/s - det skete i Hanstholm ved 17-tiden.

Nord for en linie fra Ringkøbing Fjord over Østjylland til Nordvestsjælland var orkanen kraftigere end den var dér i 1999. Antageligt er det nogle af de højeste vindhastigheder, der nogensinde er målt i Det Nordlige Jylland.

Orkanen er med sine 46 m/s i stødene den anden kraftigste i 100 år.

Blev døbt 'Bertha'

Orkanen fik også et navn. TV 2 Vejrets seere døbte i en afstemning med over 5000 deltagere orkanen 'Bertha'.

Det var et lavtryk, der udviklede sig kraftigt hen over Nordsøen. Det passerede i løbet af lørdagen lige nordvest om Danmark - og på dets sydøstside bevægede et kraftigt vindfelt med op til orkan sig hen over Danmark.

Orkanen kostede menneskeliv

Fire mennesker er omkommet under orkanen. I Odense er en bilist omkommet - dræbt under et væltet træ. I Assens er to mennesker dræbt efter at de er blevet ramt af tagsten. I Roskilde er en person omkommet efter at være blevet ramt af et væltet træ.

Store materielle skader

Orkanen medførte store materielle skader - ud over hele landet meldes om stormskader på bygninger og skove. Flere tage blæste af, hele mure blev trykket ind og der væltede mange træer.

Især væltede hele skovområder i den nordlige del af landet, hvor orkanen i 1999 i havde været så kraftig. Falck oplyser, at de fik 10.500 anmeldelser om stormskader - i 1999 var tallet 17.000. Flere steder medførte nedfaldne elledninger strømafbrydelser.

Broerne lukkede

Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen blev lørdag lukket for al trafik.

Forhøjet vandstand

I forbindelse med stormen har der været forhøjet vandstand langs Den Jyske Vestkyst med op til 4 meter over dagligt vande ved Ribe. Også i Limfjorden har det givet problemer. Vandstanden steg til over 2 meter over dagligt vande med oversvømmelser til følge - det er højere end under rekordstormfloden i 1981.

Oversvømmelserne i Limfjorden førte til evakueringer.

Storm- og orkanvarsler blev udsendt

DMI udsendte fredag eftermiddag varsel om storm for hele landet. Lørdag morgen blev varslet fulgt op af et regulært orkanvarsel for Nordjylland.

SÅDAN GIK DET

Usædvanligt var det, at hele landet blev ramt af orkanen. Stort set alle stationer melder om vindstød af orkanstyrke.

Middelvinden har været oppe på 35 m/s - det vil sige fuld orkan ved Vestkysten. Vindstødene har været over 40 m/s mange steder. Højeste vindstød blev målt ved 17-tiden i Hanstholm. Her nåede man ekstreme 46 m/s.

Vinden begyndte natten til lørdag at friske op - her følger hvad der er sket

Lørdag kl. 03

Vinden er nu frisket op fra sydvest i hele landet. Langs Den Jyske Vestkyst blæser der nu kuling - ved vestkysten op til 18 m/s. Stødene når ved Kegnæs over stormstyrke (27 m/s).

Lørdag kl. 06

Vinden er nu tiltaget yderligere. Ved Den Jyske Vestkyst nu stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Ved Blåvand når man 23 m/s - mens stødene ved Kegnæs nærmer sig orkanstyrke (31 m/s).

DAGENS HØJESTE

Middelvind

Kl. 17 måltes der i Hanstholm 35 m/s

Vindstød

Mellem kl. 16 og 19 måltes 46 m/s i Hanstholm.

ANDRE HØJE

Middelvind

  • Thorsminde: 34 m/s
  • Hirtshals: 33 m/s
  • Hals: 33 m/s
  • Kegnæs: 33 m/s

Vindstød

  • Thyborøn: 43 m/s
  • Hals: 43 m/s
  • Blåvand: 42 m/s
  • Hald: 42 m/s

HVAD SKETE DER?

Et lavtryk udviklede sig eksplosivt over Storbritanien og Nordsøen tidligt den 8/1.

Det bevægede sig med et lufttryk på 962 hPa tæt forbi Danmark, hvor store trykforskelle gav op til orkan.

Kold og turbulent luft strømmede med stor fart nå ind over landet fra vest. Det gav anledning til de meget kraftige vindstød - og tordenbyger.

MERE OM VIND

Middelvind

Er vindhastigheden målt over en periode på 10 minutter.

Storm

Er når vinden kommer over 25 m/s

Orkan

Er når vinden kommer over 32,5 m/s.

Lørdag kl. 09

Stedvis storm ved Vestkysten. Ellers stormende kuling med vindstød af stormstyrke i store dele af Jylland og i dele af Kattegat. I resten af landet kuling fra sydvest.

Lørdag kl. 12

Vinden tiltager nu for alvor. Langs Vestkysten er der op til storm fra sydvest - stedvis med vindstød af orkanstyrke. Ved Rømø og i Hanstholm meldes om stød et stykke over orkanstyrke (36 m/s) middelvinden har nået stormstyrke ved vestkysten. I stort set hele landet nu stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

Der meldes om middelvinde på 30 m/s langs Vestkysten.

Lørdag kl. 15

Langs Den Jyske Vestkyst og i dele af Kattegat nu fuld storm med vindstød af orkanstyrke. I stort set resten af landet storm eller stormende kuling med vindstød af stormstyrke - lokalt op til orkanstyrke. Vinden begynder efterhånden at dreje mod vest.

Her kl. 16 melder Thorsminde om orkan i middelvinden (33 m/s).

Ved Thyborøn meldes ligeledes kl. 16 om 43 m/s i stødene. Også mange andre stedere er man nu over 40 m/s. Stort set overalt i landet er man oppe på vindstød af orkanstyrke.

På den tyske ø Sild måler man ifølge tyske Meteomedia nu vindstød på 50 m/s.

Lørdag kl. 18

Det er nu stormen kulminerer i Nordvestjylland. Stormvejret rykker nu lidt mod øst - i Nordvestjylland og i Kattegatområdet er der nu fuld storm fra vest med vindstød af orkanstyrke. I Nordvestjylland når man nu orkan i middelvinden. Stort set hele landet har nu storm eller stormende kuling med mulighed for meget kraftige vindstød.

Vinden begynder nu at aftage mod sydvest.

Ved Hanstholm når man dagens foreløbigt højeste vindstød med 46 m/s. Klokken 17 måler man 35 m/s i middelvinden ligeledes i Hanstholm.

Lørdag kl. 21

Fortsat storm i Nordjylland med middelvinde mellem 25 og 27 m/s og vindstød af orkanstyrke - ved Hanstholm op til 41 m/s. I resten af landet stormende kuling med kraftige vindstød - ellers aftager vinden gradvist til kulingstyrke dog stadig med vindstød af stormstyrke i hele landet.

Lørdag kl. 24

Vinden aftager nu i stort set hele landet til kulingstyrke fra vest - men fortsat med vindstød af stormstyrke. I Nordvestjylland blæser det fortsat med stormstyrke og der måles hele natten vindstød af orkanstyrke.

Først søndag formiddag er man alle steder under stormstyrke i middelvinden - og der ses nu heller ikke flere vindstød af orkanstyrke.