Vejr

The day after tomorrow: Hvad siger forskerne?

En 50 meter høj flodbølge rammer Manhattan, helikoptere styrter ned, da deres brændstof fryser i en gigantisk snestorm og enorme hagl falder I Tokyo.

Det er nogle af de scener man kan se i The day after tomorrow. Roland Emmerich viser i sin nyeste film, hvilke konsekvenser den globale opvarmning kan få, og miljøorganisationer som for eksempel Greenpeace bruger allerede filmen som et led i deres kampagner.

Forskere er blevet spurgt

Det anerkendte fagtidsskrift 'Nature' har i deres online udgave spurgt førende forskere på området om, hvorledes det virkelig vil se ud 'The day after tomorrow'.

Cluet i filmen er, at Atlanterhavet bliver mindre saltholdigt efterhånden som isen i Arktis smelter som følge af den globale opvarmning. Dette vil ændre på cirkulationen i Atlanterhavet; også kendt som den termohaline cirkulation, som normalt transporterer varmt overfladevand fra ækvatoriale egne langt mod nord - denne overfladestrøm kender vi som Golfstrømmen. Og det er netop den der bliver svækket eller helt ophører.

Hvis Golfstrømmen ophører falder temperaturen 5°

Hadley Centeret i England, der er en del af Det Engelske Meteorologiske Institut, har lavet computersimulationer af strømningsforholdene i Atlanerhavet. Deres modeller viser, at uden tilførsel af varmt vand fra Golfstrømmen vil det i eksempelvis Vesteuropa blive op til 5° koldere efter ganske få årtier. Mange klimatologer tror, at noget lignede skete i slutningen af sidste istid, som var den koldeste periode af istiden, da smeltevand fra enorme gletschere flød ud i Atlanterhavet.

I The day after tomorrow falder temperaturen i Atlanterhavet med hele 13° da den termohaline cirkulation ophører. Dette skaber tre enorme storme som trækker kold luft fra højere luftlag ned. Alle der opholder sig udendørs fryser øjeblikkeligt. Inden for en uge er hele Den nordlige Halvkugle dækket af is.

Usandsynligt det vil ske

Folkene bag filmen siger dog, at det I 'virkeligheden' ikke kan gå så hurtigt, og man har bevidst ladet det ske inden for denne korte periode. Dog mener de at selve baggrunden; at global opvarmning kan føre til ny istid er reel nok.

Kun ganske få videnskabsfolk anfægter, at Emmerich har ladet tiden gå hurtigt, men mange af dem stiller spørgsmålstegn ved om en global opvarmning nu også kan starte en ny istid.

'Det vi på baggrund af indsamlede data tror er, at det er meget usandsynligt. Jorden skal opvarmes med mange grader før der frigives så meget ferskvand fra isen til Atlanterhavet' siger David Viner, der er kliamtolog på universitetet i Norwich til 'Nature'.

'Menneskets udledning af eksempelvis CO2 vil føre til en global opvarmning i stedet for en global afkøling' siger han. 'Det er dog muligt, at man som følge af den globale opvarmning lokalt vil opleve ekstremt vejr, som det i filmen vises i form af kraftige haglvejr' siger Viner. Han tilføjer, at det er mere sandsynligt, at en global afkøling kan ske som følge af kraftige vulkanudbrud eller et meteornedslag, som sender store mængder støv og aske op i atmosfæren og derved blokerer for solens lys.

'Vi ser lige nu en lille svækkelse i den termohaline cirkulation, men jeg tror ikke vi vil se dramatisk klimaændring af den grund' siger klimamodelekspert Julian Hunt. 'Afsmeltningen af arktisk is om sommeren vil måske svække Golfstrømmen, men ikke lade den gå i stå' siger Hunt. Endvidere siger han, at der ikke er nogle der forudser en afsmeltning af arktisk is i vinterhalvåret.

Hunt tilføjer, at selv om den globale opvarmning svækker Golfstrømmen, så er der samtidig en tendens til, at vinden bliver kraftigere i Nordatlanten - og det medfører at varmt vand med vinden i højere grad end nu bliver ført mod højere breddegrader.

Politisk budskab

Instruktøren til filmen; Roland Emmerich ønsker at hans film bliver taget som et seriøst bud på et muligt klimascenarie. 'Min hemmelige drøm er at filmen vil få politikerne til at reagere' sagde han tidligere på måneden til det tyske ugeblad Spiegel.

Allerede nu har Emmerich opnået hvad han ville. Den tidligere vicepræsident i USA Al Gore har i en kommentar til filmen blandt andet sagt: 'Det bliver sikkert ikke så dramatisk som i filmen, men Jorden er i øjeblikket i gang med at få tilført voldsomme og måske ugenoprettelige skader'.

'Jeg håber filmen vil hjælpe med til at man I højere grad ser på menneskets indflydelse på mulige klimaændringer' siger klimaforsker Viner.

'Denne film har sikkert tilføjet nye dimensioner til klimadebatten - og det på en måde som ingen klimatolog nogensinde vil have kunnet' siger Ian Curtis, der på universitetet i Oxford udvikler metoder hvormed man kan kommunikerer klimatologiske forskningsresultater ud til offentligheden.