Istid i Danmark

Igennem de sidste 2 mio. år har klimaet skiftet flere gange mellem kuldetider, de såkaldte istider og varmetider eller mellemistider.

Der har været 7 istider

Under istiderne blev der bundet store mængder is i gletschere som dannede store isskjolde. Isskjoldene bredte sig over, store dele af de kontinenter, de var blevet dannet på.

Man ved ikke præcis hvor mange istider der har været, men man ved, at der i Nordeuropa mindst har været syv istider.

Isen bredte sig ikke lige meget under alle istiderne, det er kun under de sidste fire istider, at isen helt eller delvist dækkede Danmark.

Den sidste istid

Den sidste istid var Weichsel-istiden. Den startede for ca. 100.000 år siden, og varede til for ca. 10.000 år siden. Det var kun i den sidste tredjedel af denne periode, at isen nåede ind over Danmark.

Der var i Danmark under sidste istid for varmt til at der kunne dannes is. Istedet flød isen ind fra det skandinaviske isskjold, som dermed formede det landskab, som man kender i dag.

Dækkede ikke hele Landet

Det var ikke hele Danmark som blev dækket af is under sidste istid. Da isen havde sin maksimale udbredelse nåede isen til det som vi i dag kalder hovedopholdslinien.

Istider i Danmark

Hvor længe siden er det, og hvor lang tid varede istiderne?

Weichsel:100.000 - 10.00 år

Saale:150.000 - 130.000 år

Elster:480.000 - 385.000 år

Menap:900.000 - 800.000 år

Man kan den dag i dag følge hovedopholdslinien markant ned igennem hele Jylland, den danner den såkaldte jyske højderyg.

Den går fra Bovbjerg i Vestjylland, mod Viborg og ned til Padborg ved den dansk-tyske grænse.

Isen har formet det danske landskab

Hovedopholdslinien skærer sig igennem det jyske landskab og deler landskabet op i to: Det landskab som lå under isen, og et landskab foran isen et hedelandskab med smeltevandssletter.

Der hvor isen lå er der fyldt med tunneldale, som munder ud ved hovedopholdslinien og smeltevandet som har løbet igennem disse tunneldale, har skabt det hedelandskab som ligger foran isen. Tunneldalene ses i dag især i Østjylland som store fjorde.

Hedelandskabet er fladt terræn, uden nogen landskabsformer fra sidste istid. Dermed ikke sagt at der ikke findes nogle istidslandskabsformer her, men disse stammer bare fra forrige istid som hed Saale. Under Saale-istiden som også kaldes den store istid, var Danmark til tider fuldstændig dækket af is.

Temperaturen steg i slutningen af sidste istid markant og fra for ca. 10.000 år siden har temperaturen været på niveau med i dag. Dette resulterede i at det Skandinaviske isskjold smeltede tilbage.