Vejr

Varmeste sommer i 500 år

Sommeren 2003 var den varmeste i de seneste 500 år. Det skriver klimaforskere fra Schweiz i en en ny undersøgelser offentliggjort i tidsskriftet 'Science'.

De skriver desuden, at sommeren 2003 med over 19.000 døde i Europa måske kun er starten på en periode med ekstremt varme somre.

Entydige tal

Tallene i undersøgelsen taler deres eget tydelige sprog: Det 20. århundrede var det varmeste i de seneste 500 år. Senest er middeltemperaturen hvert årti steget med 0,08° C. Og aldrig har man oplevet ti så varme somre efter hinanden som man har oplevet fra 1994 til 2003.

Jürg Lutyerbacher har sammen med sine kollegaer fra Universitet i Bern endevendt mere end 500 års klimahistorie, og konkluderer, at der er en entydig trend: Siden 1500-tallet har middeltemperaturen i Europa været jævnt stigende.

Brugt flere metoder

Mens tidligere klimatiske undersøgelser har været baseret på en kilde, så har Luterbacher og hans forskerhold benyttet forskellige data og sammenholdt disse. De har blandt andet benyttet flere hundrede år gamle temperaturoptegnelser fra flere regioner i Europa, træringe fra skandinaviske og sibiriske træer samt borekerner fra Grønlands Indlandsis.

Ifølge disse data ser man en entydig opvarmning. Også de ekstreme temperaturer ser ud til kun at gå i en retning: Den koldeste vinter i Europa er af forskerne dateret helt tilbage til vinteren 1708/09. Vinteren 1989/90 var derimod den varmeste nogensinde.

Forskerne har desuden lavet et 30 års gennemsnit for hele perioden, og er da med en sikkerhed angivet til 85% kommet frem til, at perioden i de seneste 30 år er den med de varmeste vintre siden 1500-tallet.

Den varmeste sommer var sidste år

Den varmeste sommer i Europa i de seneste 500 år ligger kun ganske få måneder tilbage - det var sommeren 2003. De ni varmeste år i klimahistorien ligger alle mellem 1989 og 2003. Den koldeste sommer er registreret i 1902.

For få måneder siden - i januar 2004 påviste en anden schweizisk forskergruppe, at sommeren 2003 var helt ekstrem, og at man kunne vente flere somre med samme høje temperaturer i Europa. De mente, at hver anden sommer i fremtiden ville blive i stil med sommeren 2003.

Tydelige tegn på menneskeskabt opvarmning

Udviklingen ligger ifølge Luterbach og hans kollegaer betydeligt over de naturlige udsving man har set før industrialiseringen - et tydeligt tegn på at opvarmningen kan være menneskeskabt.

Andre forskere er ikke overrasket over resultatet af Luterbachs forskning. Ifølge Stephen Schneider, der klimaekspert ved det amerikanske Stanford University, bekræfter det hvad mange klimaforskere har profeteret i de seneste 20 år. "Resultatet viser at vore klimamodeller har regnet rigtigt" siger Schneider. "Vi har advaret om, at det er præcist det der sandsynligvis ville ske, men vi kunne ikke bevise teorien, og nu kommer så de passende tal."