Vejr

Kondensstriber

Smukt og skyfrit vejr i det meste af landet i dag - det er sådan et vejr hvor man får lyst til at lægge nakken tilbage og betragte den betagende blå himmel.

Så viser det sig, at der af og til kommer skyer på himlen - aflange hvide skyer - skystriber. Det er flyenes udstødning - der viser sig som hvide fingeraftryk på himlen.

Skyerne eller rettere kondensstriberne dannes når varm og fugtig luft sammen med støv- og sodpartikler dannet ved forbrændingen strømmer ud af flyenes jetturbiner - ud i den -40 til -50° kolde luft, hvor vanddampen fortættes.

Er luften tør vil kondensstriberne eller contrails, som de også hedder, hurtigt opløses, men er der bare den mindste smule fugtighed vil man i flere timer efter at fly har passeret kunne se en skybræmme, der undertiden kan udvikle sig til et helt skydække.

Denne kunstige form for skyer, der har fået navnet Cirrus Aviaticus betyder, at en helt skyfri himmel efterhånden er blevet et særsyn. Selv i storfilmen 'Gladiator' kan man se kondensstriber på himlen, selv om filmen foregår hundrede af år før flyet overhovedet kom på vingerne.

11. september gav ny viden

Mest udpræget er fænomenet over USA, men som billedet ovenfor viser, er store dele af Europa også udsat for at være tilplastret med skyer, selv om det burde være skyfrit. Efter terrorangrebet på USA d. 11. september blev der udstedt flyforbud i USA, og da registrerede man, at flystriberne i særligt flytraffikerede områder har betydning for vejret. Uden fly kunne man påvise en større forskel på dag og nat temperaturen - skyer holder som bekendt på varmen.

Opvarmer atmosfæren

Desuden er en sådan kunstig form for skyer ikke uden indvirken på klimaet. En stor del af jordens varmestråling bliver absorberet af skyerne i 10 km's højde, og derved er de med til at opvarme atmosfæren yderligere end det i forvejen er tilfældet. I takt med at flytrafikken er stigende ventes det at denne opvarmning af atmosfæren ikke vil blive ubetydelig.