Vejr

Mere om storme

Årligt rammes Danmark af storme. Det sker næsten kun i forbindelse med at kraftige lavtryk passerer meget tæt på landet. Lavtrykkene dannes i den meget skarpe zone mellem lun og fugtig subtropisk luft og kold og tør polarluft, der ligger og bølger på vore breddegrader.

Er temperaturforskellen stor kan der dannes meget dybe og kraftige lavtryk, som kan give storm.

Middelvind

Er vindhastigheden målt over en periode på 10 minutter.

Orkan Er når vinden kommer over 32,5 m/s.

Stærk storm

Er når vinden kommer over 28,5 m/s

Storm

Er når vinden kommer over 24,5 m/s

De bedste betingelser for dannelse af lavtryk er når iskold luft fra Canada strømmer ud over det milde Atlanterhav. Derved dannes kraftige lavtryk omkring New Foundland, der med jetstrømmen bliver ført over Atlanterhavet til Skandinavien.

Møder lavtryk dannet i dette område varmere luft fra Syd eller koldere luft fra Nord kan de udvikle sig yderligere.

Ofte ser man disse lavtryk støde på mild og fugtig luft fra Sydvesteuropa, og de vil derfor udvikle sig kraftigt tæt på Danmark. Det er sådanne lavtryk, der kan give os storm - eller sågar orkan.

Den optimale lavtryksbane, hvis man skal have storm, er lige gennem eller Nord om Danmark. Den kraftigste vind optræder oftest lige Sydvest for lavtrykkets centrum.

Et typisk forløb vil være opfriskende vind fra Syd der tiltager samtidig med at trykket falder. Det kan man følge på sit barometer. Oftest vil vinden derefter dreje mod Vest eller Nordvest; og det er netop her de kraftigste middelvinde og vindstød måles. Trykket vil derefter stige og vinden vil have kulmineret.