Vejret Stolbro

Stolbro Region Syddanmark, Danmark

I dag
Sol 14 0 mm 12 m/s Hård vind fra øst
Sol 14 0 mm 12 m/s Hård vind fra øst
Sol 14 0 mm 12 m/s Hård vind fra øst
Sol 13 0 mm 12 m/s Hård vind fra øst
Sol 12 0 mm 11 m/s Hård vind fra øst
Sol 12 0 mm 11 m/s Hård vind fra øst
Regnbyger 12 0,3 mm 11 m/s Hård vind fra øst
Regnbyger 11 0,8 mm 10 m/s Frisk vind fra øst
Regnbyger 11 3,4 mm 10 m/s Frisk vind fra øst
Regnbyger 10 1,8 mm 11 m/s Frisk vind fra øst
I morgen
Regnbyger 11 2,4 mm 12 m/s Hård vind fra øst
Regnbyger 12 0,0 mm 10 m/s Frisk vind fra øst
Halvskyet 11 0 mm 11 m/s Frisk vind fra sydøst
Halvskyet 11 0 mm 10 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 11 0,1 mm 10 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 10 0,9 mm 10 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 11 0,8 mm 10 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 11 0,0 mm 10 m/s Frisk vind fra øst
Nogen sol 12 0,0 mm 11 m/s Hård vind fra sydøst
Nogen sol 13 0 mm 12 m/s Hård vind fra sydøst
En del sol 14 0 mm 12 m/s Hård vind fra sydøst
En del sol 15 0 mm 11 m/s Hård vind fra sydøst
Nogen sol 16 0 mm 11 m/s Hård vind fra sydøst
Nogen sol 17 0 mm 11 m/s Frisk vind fra sydøst
Nogen sol 18 0 mm 10 m/s Frisk vind fra sydøst
Nogen sol 19 0,1 mm 10 m/s Frisk vind fra sydøst
Nogen sol 19 0 mm 9 m/s Frisk vind fra sydøst
Nogen sol 19 0 mm 9 m/s Frisk vind fra sydøst
Nogen sol 18 0 mm 8 m/s Jævn vind fra sydøst
Nogen sol 15 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydøst
Nogen sol 15 0,0 mm 3 m/s Svag vind fra sydøst
Halvskyet 17 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydøst
Halvskyet 16 0 mm 8 m/s Jævn vind fra sydøst
Halvskyet 16 0 mm 7 m/s Jævn vind fra sydøst
Kommende dage
Regnbyger 19 Regnbyger 112,8 mm 11 m/s
Regnbyger 15 Regnbyger 86,6 mm 7 m/s
Skyet 14 Skyet 80,2 mm 6 m/s
Regnbyger 14 Regnbyger 711,9 mm 10 m/s
Regnbyger 10 Regnbyger 917,0 mm 9 m/s
Regnbyger 11 Regnbyger 916,6 mm 6 m/s
Regnbyger 15 Regnbyger 106,7 mm 8 m/s
Skyet 14 Skyet 100,3 mm 9 m/s
Regnbyger 9 Regnbyger 922,9 mm 8 m/s
Regnbyger 14 Regnbyger 817,1 mm 7 m/s
Regnbyger 13 Regnbyger 70 mm 9 m/s
Regnbyger 14 Regnbyger 92,3 mm 10 m/s