Vejret Hovslund Stationsby

Hovslund Stationsby Region Syddanmark, Danmark

I dag
Skyet 2 0,0 mm 3 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 2 0,0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 2 0,0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 2 0,0 mm 5 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 2 0,0 mm 5 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 2 0,0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 2 0,0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 2 0,1 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Regnbyger 2 0,3 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
I morgen
Regnbyger 2 0,0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 2 0,0 mm 3 m/s Svag vind fra sydøst
Skyet 2 0,0 mm 3 m/s Svag vind fra sydøst
Regnbyger 2 0,2 mm 3 m/s Svag vind fra sydøst
Regnbyger 2 0,3 mm 2 m/s Svag vind fra sydøst
Regnbyger 3 0,3 mm 2 m/s Svag vind fra sydøst
Regnbyger 3 0,1 mm 2 m/s Svag vind fra sydøst
Skyet 3 0 mm 2 m/s Svag vind fra syd
Skyet 3 0 mm 2 m/s Svag vind fra syd
Tåge 3 0 mm 2 m/s Svag vind fra sydvest
Tåge 4 0 mm 2 m/s Svag vind fra sydvest
Tåge 4 0,0 mm 2 m/s Svag vind fra sydvest
Tåge 4 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Tåge 4 0,0 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Tåge 3 0 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Tåge 3 0,0 mm 3 m/s Svag vind fra sydøst
Tåge 3 0,0 mm 5 m/s Let vind fra sydøst
Tåge 3 0,0 mm 5 m/s Let vind fra sydøst
Tåge 3 0,0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydøst
Tåge 3 0,0 mm 5 m/s Let vind fra sydøst
Tåge 3 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydøst
Tåge 3 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydøst
Tåge 2 0,0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydøst
Tåge 2 0,0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydøst
Kommende dage
Sludbyger 4 Sludbyger 43,7 mm 8 m/s
Regnbyger 5 Regnbyger 41,9 mm 7 m/s
Regnbyger 5 Regnbyger 45,1 mm 6 m/s
Regnbyger 5 Regnbyger 311,9 mm 7 m/s
Regnbyger 6 Regnbyger 614,1 mm 9 m/s
Regnbyger 9 Regnbyger 516,3 mm 8 m/s
Regnbyger 7 Regnbyger 59,4 mm 13 m/s
Regnbyger 8 Regnbyger 64,1 mm 9 m/s
Regnbyger 8 Regnbyger 60,1 mm 4 m/s
Regnbyger 8 Regnbyger 50,7 mm 6 m/s
Nogen sol 6 Halvskyet 40 mm 6 m/s
Regnbyger 5 Regnbyger 20,5 mm 6 m/s