Vejret Hovslund Stationsby

Hovslund Stationsby Region Syddanmark, Danmark

I dag
Skyet 16 0 mm 2 m/s Svag vind fra syd
Skyet 17 0 mm 3 m/s Svag vind fra sydøst
Skyet 18 0 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Skyet 19 0 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Nogen sol 21 0 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Skyet 22 0 mm 3 m/s Let vind fra syd
Nogen sol 23 0 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Nogen sol 24 0,0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Skyet 24 0,1 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Skyet 24 0,1 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Regnbyger 24 0,7 mm 2 m/s Svag vind fra sydvest
Skyet 24 0,0 mm 2 m/s Svag vind fra sydvest
Skyet 24 0,1 mm 2 m/s Svag vind fra syd
Skyet 23 0,0 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Skyet 22 0,1 mm 1 m/s Næsten stille fra sydvest
Skyet 21 0,1 mm 2 m/s Svag vind fra vest
Skyet 19 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Skyet 18 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Halvskyet 17 0 mm 1 m/s Næsten stille fra nordvest
I morgen
Halvskyet 16 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Halvskyet 15 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Skyet 14 0 mm 1 m/s Næsten stille fra nord
Halvskyet 14 0 mm 2 m/s Svag vind fra nord
Skyet 13 0 mm 2 m/s Svag vind fra nord
Skyet 14 0 mm 1 m/s Næsten stille fra nordøst
Skyet 15 0 mm 2 m/s Svag vind fra nord
Nogen sol 17 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordøst
Skyet 19 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Skyet 19 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Skyet 20 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Skyet 21 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 23 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Skyet 24 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
En del sol 24 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Sol 23 0 mm 6 m/s Jævn vind fra øst
Sol 23 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Skyet 23 0 mm 5 m/s Let vind fra sydøst
Nogen sol 23 0 mm 5 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 22 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 21 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 19 2,4 mm 4 m/s Let vind fra syd
Regnbyger 19 0,6 mm 3 m/s Svag vind fra sydvest
Skyet 18 0,3 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Kommende dage
Nogen sol 19 Halvskyet 100 mm 6 m/s
Regnbyger 18 Regnbyger 73,3 mm 5 m/s
Nogen sol 17 Halvskyet 82,7 mm 7 m/s
En del sol 19 Letskyet 120 mm 7 m/s
Regnbyger 18 Regnbyger 150 mm 5 m/s
Regnbyger 23 Regnbyger 144,1 mm 6 m/s
Nogen sol 18 Halvskyet 110 mm 8 m/s
Nogen sol 19 Halvskyet 110 mm 7 m/s
Regnbyger 18 Regnbyger 80,6 mm 4 m/s
Nogen sol 15 Halvskyet 90 mm 5 m/s
Nogen sol 17 Halvskyet 80 mm 6 m/s
Nogen sol 15 Halvskyet 80,1 mm 6 m/s