Vejret Hovslund Stationsby

Hovslund Stationsby Region Syddanmark, Danmark

I dag
Sol 13 0 mm 13 m/s Hård vind fra øst
Sol 13 0 mm 13 m/s Hård vind fra øst
Sol 13 0 mm 13 m/s Hård vind fra øst
Sol 13 0 mm 12 m/s Hård vind fra øst
Sol 13 0 mm 10 m/s Frisk vind fra øst
Sol 12 0 mm 11 m/s Frisk vind fra øst
Regnbyger 12 0 mm 11 m/s Hård vind fra øst
Regnbyger 11 0,8 mm 11 m/s Frisk vind fra øst
Regnbyger 10 3,4 mm 10 m/s Frisk vind fra øst
Regnbyger 10 2,2 mm 10 m/s Frisk vind fra øst
I morgen
Regnbyger 10 2,3 mm 9 m/s Frisk vind fra øst
Regnbyger 10 0,5 mm 11 m/s Frisk vind fra øst
Regnbyger 11 0,2 mm 9 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 11 0 mm 9 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 10 0,1 mm 10 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 10 1,0 mm 11 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 10 1,5 mm 11 m/s Hård vind fra sydøst
Regnbyger 10 1,2 mm 9 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 11 0,0 mm 9 m/s Frisk vind fra øst
Regnbyger 12 0,2 mm 11 m/s Frisk vind fra øst
Nogen sol 13 0 mm 11 m/s Frisk vind fra sydøst
Nogen sol 14 0 mm 10 m/s Frisk vind fra sydøst
Nogen sol 15 0 mm 10 m/s Frisk vind fra sydøst
Nogen sol 16 0 mm 10 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 16 0 mm 9 m/s Frisk vind fra sydøst
Regnbyger 17 0,3 mm 9 m/s Frisk vind fra øst
Skyet 18 0 mm 8 m/s Frisk vind fra øst
Skyet 17 0 mm 8 m/s Jævn vind fra øst
Nogen sol 17 0 mm 7 m/s Jævn vind fra øst
Nogen sol 17 0 mm 7 m/s Jævn vind fra sydøst
Nogen sol 14 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Halvskyet 15 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydøst
Halvskyet 14 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydøst
Halvskyet 13 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Kommende dage
Nogen sol 20 Halvskyet 110,9 mm 11 m/s
Regnbyger 13 Regnbyger 76,8 mm 7 m/s
Skyet 14 Skyet 80,3 mm 6 m/s
Regnbyger 13 Regnbyger 711,5 mm 9 m/s
Regnbyger 9 Regnbyger 815,9 mm 8 m/s
Regnbyger 10 Regnbyger 812,4 mm 5 m/s
Regnbyger 16 Regnbyger 912,1 mm 7 m/s
Skyet 15 Skyet 90,5 mm 8 m/s
Regnbyger 10 Regnbyger 920,5 mm 6 m/s
Regnbyger 16 Regnbyger 817,1 mm 4 m/s
Regnbyger 13 Regnbyger 60,1 mm 7 m/s
Regnbyger 14 Regnbyger 92,9 mm 10 m/s