Her finder man de tropiske storme og orkaner

16x9

Se hvor man finder de tropiske storme og orkaner.

Tropiske storme og orkaner dannes hen over varmt havvand. Havtemperaturen skal op på 26-27 grader før de dannes - og forekommer således kun i de tropiske egne.

På kortet ovenfor ses banerne for tropiske lavtryk, storme og orkaner gennem de seneste 150 år. Banerne har forskellig farve alt efter, hvor kraftig det tropiske system har været.

Ud over varmt havvand, så kræver dannelsen af de store tropiske storme og orkaner, at afbøjningskraften - den såkaldte corioliskraft - er tilpas stor. Man skal således ca. 5-10 breddegrader væk fra Ækvator, hvor corioliskraften er lig 0 før de roterende systemer kan dannes og udvikle sig.

Således kan man på kortet se et mønster, hvor de tropiske storme og orkaner dannes nord og syd for Ækvator. I den sydlige del af Atlanterhavet og i den sydøstlige del af Stillehavet er havet - trods dannelse af en enkelt hurricane i Sydatlanten - generelt for koldt til de kan udvikle sig.

Tropiske orkaner ses i stort set alle de tropiske oceaner og har forskellige navne alt efter, hvor de forekommer. I Atlanterhavet og den østlige del af Stillehavet hedder de 'hurricanes', i den nordvestlige del af Stillehavet betegnes de som 'tyfoner' mens de i Det Indiske Ocean og i den sydvestlige del af Stillehavet kaldes 'cykloner'.

De tropiske orkaner får hovedparten af deres energi fra fordampningen fra havoverfladen - og den er først kraftig nok til dannelse af tropiske systemer når temperaturen ved havoverfladen kommer op omkring 26-27 grader.