Sådan bliver stormen 'Carl' i forhold til 'Bodil'

16x9

Læs med og find ud af hvordan nattens storm kommer til at adskille sig fra decemberstormen 'Bodil'

Vinterhalvårets tredje storm er på vej mod landet, og den har fået navnet 'Carl'. Det er nu lidt over 3 måneder siden at den forrige vinterstorm 'Bodil' ramte landet med voldsom kraft og med exceptionelt høje vandstande til følge i de indre danske farvande.

'Bodil' var kraftigere

Først og fremmest bliver 'Carl' ikke nær så intens som 'Bodil' var det den 5.-6. december. Tilbage i december blev der, da stormen toppede, målt middelvinde af orkanstyrke på 36,6 m/s ved Torsminde og vindstød på 44,2 m/s samme sted.

De vindstyrker kommer 'Carl' ikke i nærheden af, når stormen kulminerer i nat. Der bliver formentlig højest tale om middelvinde af stormstyrke på mellem 25 og 27 m/s og vindstød der kan nå op på mellem 32 og 35 m/s, hvilket akkurat er orkanstyrke.

Disse kraftigste vinde vil også være begrænset til et meget mindre areal end hvad tilfældet var det under 'Bodil'. 'Carl' kommer til at ramme Nordvestjylland hårdest, og senere også Kattegat og Nordsjællands kyst.

Ikke nær så langvarig

Derudover er 'Carl' langt hurtigere overstået end 'Bodil', der huserede i næsten et døgn.

Vinden vil toppe i Nordjylland efter midnat og højest to timer frem, mens man over Nordsjælland og Københavnsområdet skal vente til sidst på natten førend vinden kulminerer.

I begge regioner vil vinden toppe i en periode på 1 til 3 timer, hvorefter den igen vil aftage.

Dette er i skarp kontrast til 'Bodil', hvor der blandt andet ved Nakkehoved var stormende kuling i middelvinden i næsten et døgn.

Ikke udsigt til nogen stormflod

Netop som følge af den langt kortere varighed, så vil der ikke forekomme stormflod i forbindelse med 'Carl'.

For at der kan opstå voldsom stormflod så skal vinden blandt andet blæse i relativt lang tid, så vandspejlet kan hæve sig og medføre forhøjet vandstand. Selvom det en overgang kommer til at blæse kraftigt i nat så vil vandstanden højst stige med 70 til 100 centimeter, hvilket slet ikke er på niveau med hvad der blev målt i forbindelse med 'Bodil', hvor der i Roskilde blev målt en rekordhøj vandstand på 206 centimeter.

Alt i alt, er der udsigt til et blæsevejr der bliver mindre kraftigt, af kortere varighed, og uden udsigt til stormflod, i forhold til decemberstormen 'Bodil'.