Havne og kystområder blev sat under vand

16x9

Usædvanligt højvande gav vandstand op til halvanden meter

Der var travlt på havnene og i de lavtliggende kystområder i hele den sydlige del af landet i dag, da et usædvanligt højvande flere steder gav en vandstand på mellem 1,3 om 1,5 meter over det normale.

Det var et kæmpe skvulp af vand fra den østlige del af Østersøen og Den Botniske Bugt, der efter flere dages vestenvind tog turen ned i den sydlige og vestlige del af Østersøen - og her blev vandet opstemmet af dels en nordenvind ned gennem Kattegat og så det forhold, at Fyn og Sjælland fungerede som en dømning for vandet.

Det sendte en bølge af vand ind i de sydlige danske farvande, hvor vandstanden overalt nåede op over 1 meter over dagligt vande.

Det gav rigtigt mange steder oversvømmelser og vandet stod i flere havne op til - endda over kajkanten, og i lystbådehavnene var bådebroerne 'væk'.

Mest udsat var kystormåderne og havnene ved Lillebælt, Det Sydfynske Øhav, og i De Sønderjyske Fjorde.

I Faaborg nåede vandet først på eftermiddagen 1,51 meter over dagligt vande, mens man i Aabenrå havde 1,48 meter over den normale vandstand, da højvandet kulminerede.