Sådan forstår du Richter-skalaen

16x9
Foto:

Jordskælvet ud for Japans kyst blev målt til 8,9 på Richterskalaen og hører dermed til blandt de kraftigste jordskælv nogensinde.

Men hvad betyder det egentlig, at der er målt 8,9? Hvordan måles det egentlig? Hvad svarer det til i forhold til andre jordskælv?

Det er nogle af de spørgsmål vi har hørt igen og igen i dagene efter jordskælvet i Japan. Og den er da heller ikke helt let at blive klog på - den Richterskala...

Beskriver hvor meget jorden ryster
Meget kort fortalt, så er Richter-skalaen en skala, der angiver logaritmen til jordoverfladens svingninger målt i mm målt 100 km væk fra et jordskælvets epicenter.

Richter-skalaen fortæller således noget om, hvor meget jorden 'ryster' - og da skalen er logaritmisk inddelt er rystelsen 10 gange så stor, hver gang man går et trin op ad Richter-skalaen.

Jordens rystelser måles med en seismograf, som tegner rystelserne i et såkaldt seismogram.

For at bestemme jordskælvets styrke behøver man dog ikke befinde sig præcis 100 km fra jordskælvets epicenter.

Man kan nemlig ud fra seismogrammet relativt enkelt beregne, hvor langt jordskælvet er væk, og hvor kraftigt det er.

Da jordskælvet fredag den 11. marts kl. 7.46 dansk tid blev udløst ud for Japans kyst blev det registreret over stort set hele Kloden - og alle disse steder kunne man med stor sikkerhed bestemme skælvets størrelse på Richter-skalaen.

Ud over det maksimale udslag på seismogrammet har man nemlig blot behov for at kende afstanden til jordskælvets epicenter.

Når et jordskælv udløses, udsendes der bølger gennem jorden, som bevæger sig med forskellig hastighed. Den primære bølge - også kaldet 'P-bølgen' - er en trykbølge, der bevæger sig med 6-11 km/s, mens den sekundære bølge - også kaldet 'S-bølgen' - med 4-7 km/s bevæger sig noget langsommere.

S-bølgen bevæger sig langs jordoverfladen i en regulær bølge, som når man svirper med et sjippetorv - og det er den, der giver de største udsving på seismografen.

Tiden mellem de to bølger ankommer og registreres på seismogrammet er et udtryk for, hvor langt der er til jordskælvets epicenter.

Når man kender tiden, så behøver man blot det maksimale udsving på seismografen i mm - den såkaldte amplitude.

Når de to værdier kendes kan man beregne sig frem til jordskælvets styrke på Richter-skalaen - alså hvor hvor meget logaritmen til svingningens amplitude 100 km fra epicenteret præcis er.

Angives som en logaritmisk skala - og det kan snyde
Richterskalaen er ikke lineær - men derimod logaritmisk.

Da logaritmen til 10 er lig med 1 og logaritmen til 100 er lig med 2 - og den logaritmiske skala fortsætter således, betyder det også, at et jordskælv med en styrke på 8,9 - som ud for Japans kyst - havde rystelser, som har været 10 gange voldsommere end ved et jordskælv med en styrke på 7,9 på Richterskalaen.

Det japanske jordskælv vil således være hele 100 gange kraftigere end et jordskælv på 6,9 på Richter-skalen.

Et trin opad Richter-skalen giver 31,6 gange større ødelæggelser
Mens forskellen i jordskælvets rystelser er 10 gange større for hvert trin man bevæger sig opad på Richterskalaen, så er forskellen i den mængde energi, der udløses i forbindelse med et jordskælv endnu større.

Tilmed er der en direkte sammenhæng mellem energien, der udløses, og de ødelæggelser jordskælvet forårsager.

Derfor er er energiudladningen måske endnu mere 'interessant' end det Richter-skalaen udtrykker.

Det forholder sig således, at energien, der udløses ved et jordskælv stiger med 31,6 gange for hver gang Richterskalen går bare ét trin opad.

To trin opad på Richter-skalaen betyder således en energiudladning og en ødelæggende kraft, der er næsten 1.000 gange større.

Flere hundrede gange voldsommere end i Haiti
Sammenligner man jordskælvet ved Japan med det jordskælv som sidste år ramte Haiti med en styrke på 7,0 på Richterskalaen, så er det japanske jordskælv langt langt voldsommere, selv om det 'kun' havde en styrke, der var 1,9 højere på Richterskalaen.

Jorden rystede i Japan 79 gange mere end, den gjorde under jordskælvet i Haiti, mens jordskælvets ødelæggende energi var 707 gange større.

Det janpanske jordskælv svarer i øvrigt til den energiudladning, der vil være ved at lade 30 gigatons TNT eksplodere samtidig.