Stormen den 17. oktober 1967

Om aftenen den 17. oktober passerede et lavtryk under kraftig udvikling landet fra Sydvest. Lavtrykket bevægede sig fra Nordsøen ind til Ringkøbing mod Nordøst til Mariager Fjord og videre nord om Anholt.

Syd for denne linie blæste det kraftigt fra Vest og Nordvest. Kraftigst var vinden i Sydvestjylland og på Øerne, hvor middelvinden flere steder kom over 35 m/s.

Da måleapparaterne ikke var gearet til den kraftige vind blokerede flere vindmålere ved 40-42 m/s, og det antages at vindstødene især på Sjælland kan have været helt oppe på 50 m/s.

Orkanen gjorde stor skade på skovene, og bedre blev det ikke af at der stadig var blade på træerne, så vinden kunne få ekstra fat i trækronerne. Flere metertykke løvtræer knækkede simpelthen midt over.