Pas på når du skal ud at bade - dette kan være farligt

Det er især, når det blæser fra vest, man kan opleve store huller langs de danske strande.

Hvert år kommer badegæster i problemer ved de danske kyster.

Ofte er det hestehuller, der er skyld i de udfordringer, badegæsterne oplever, og ved flere drukneulykker de seneste år har hestehuller været en del af årsagen.

I Danmark oplever man oftest hestehuller langs den jyske og nordsjællandske kyst.

Ved Vestkysten opstår de med cirka 100 til 400 meters mellemrum, når der er kraftig pålandsvind, og ved den nordsjællandske kyst opstår hestehullerne typisk ved høfderne, som stikker ud i vandet.

Opstår ved huller i revlen

Både i Jylland og ved Nordsjælland dannes de ved vesten- og nordvestenvind.

Hestehullerne ved Vestkysten opstår, når vand skubbes ind over revlerne. Det resulterer i, at vandet samler sig bag revlen, og på et tidspunkt skal strømme frit ud igen.

Der dannes derfor strømhuller eller hestehuller i revlen, hvor vandet med stor kraft strømmer tilbage til havet.

I disse hestehuller vil man opleve, at det pludselig bliver dybt, og at strømmen er kraftigt udadgående. Man kommer som badegæst let i problemer, hvis man fanges i denne udgående strøm.

Gå ikke i panik

Ved Nordsjællandskyst oplever man samme fænomen. Her er det blot bag høfderne, at vandet fanges, og når det strømmer ud igen, graver det hestehuller ved ydersiden af høfden.

Det bedste råd, hvis man fanges af strømmen, er ikke at kæmpe i mod. Det vil blot resultere i, at man udmattes og går i panik.

Det bedste, man kan gøre, er at lade sig føre ud med strømmen, til den aftager. Alternativt skal man forsøge at svømme på tværs og komme ud af den kraftige strøm.

Se mere om hestehuller på livredningstejenesten.dk